• Mosse-regionenNye Bydel Høyden
  • Utviklingsprosjektene Utviklingsprosjektene
  • Bytilhørigheten Bytilhørigheten
  • Historiske røtter Historiske røtter
  • Den sentrale byen Den sentrale byen
  • Vekstbyen Moss Vekstbyen Moss
  • Oslofjordkrysset Oslofjordkrysset

Høyda Moss Rygge

Rundt gjennomfartsveiene Ryggeveien- og Varnaveien på Høyden i Moss finner du den største konsentrasjonen i hele regionen av kontor, handel, tjenesteytende næringer, lett industri etc.
Dette inkluderer også Rygge Storsenter, forretninger for alle de store bilmerkene, og stormarkeds-butikker i de fleste store varebransjer. Høyda er uten sammenligning Moss’ sterkest voksende bydel.

I Vingparken skapes det et fremtidsrettet miljø for mennesker i ulike faser av livet: gjennom godt tilpassede boliger, omfattende helse- og behandlingstilbud, handels og servicetilbud, konferansesenter og restaurant, gode kommunikasjonsmuligheter, attraktive arbeidsplasser og kultur- og fritidsaktiviteter. Ideer og planer begynner nå for alvor å realiseres på Høyda Moss Rygge.

 
 
Sydsiden Handelspark
 
Utbyggingsområdet
 
Bydel Høyden/Varnaveien
 
Rygge Storsenter
 

Utviklingsprosjektene

Kontorparken blir sentral i
en bydel under sterk  fornyelse og modernisering

Det er TrioVings tidligere industriområde og noen tilstøtende eiendommer,
som er under en spennende forvandling til en grønn og moderne bydelskjerne.

 
 
Kontorer med bytilhørighet
– ikke arbeidsplasser ute på ”løkka”

Vi bygger kontorbygg som kan tilpasses ulike kategorier arbeidsplasser. Vi ønsker å skape et allsidig miljø. En sosial arena hvor de andre utbyggingsprosjektene,
og vår sentrale beliggenhet, muliggjør å dekke løpende daglige behov for firmaer og medarbeidere.

Bydel Høyden og dens nære omgivelser har en velfungerende infrastruktur. Kontorparken får en urban forankring, men passe skjermet i et grønt og pulserende miljø.

Målsettingen for Forum Moss Business Center er kontorlokaler på i overkant av 10.000 kvm fordelt på flere ulike bygg. Felles for alle er at de får en svært sentral og idyllisk beliggenhet i Vingparken (url på Vingparken.no) i Moss. Vi tilrettelegger kontorer for vekst og utvikling.

 

 
 
Stedets
Historiske Røtter

 

Stedet har gjennom årene vært arena for en militær ekserserplass, gårdsdrift, utvikling og produksjon av Nordens ledende merke for hurtigløpsskøyter (Ving), sportskoproduksjon og nå  til slutt låser og sikkerhetssystemer (TrioVing). 

 

 
 

Den sentrale byen

Moss er på offensiven i et langt perspektiv.

Byen slipper litt taket i konkurransen med Nedre Glomma (Fredrikstad/Sarpsborg), og konkurrerer mer som sentralt knutepunkt i Oslo-regionen.
 Togforbindelsen til Oslo blir på 27 min. fra 2022. Flyplassen er i vekst selv om den p.t. mangler innenriks ruter. Fergen bruker 30 min til Vestfold.
Og ”alle skjønner” at det kommer en fast fjordkryssing i området.

Østfold har lavere eiendomspriser, men også rimelig arbeidskraft og med sterke industri- og ingeniørtradisjoner. Aker Subsea, HandiCare, Hansen Protection, Agility Group, Bandak Group m.fl. er blant de siste etableringer.
Samtidig har det vært en del større flyttinger/nedleggelser, som f.eks. Peterson og TrioVing.

Men det har til gjengjeld gitt en ny giv til regionen gjennom omstilling, markedsføring og eiendomsutvikling. Høegh Eiendom og ROM Eiendom er de største aktørene i tillegg til Enata Eiendom og EVR-Norge. Sammen har disse satt Moss på kartet.
Byen har nå en vesentlig større oppside enn nedside relativt til markedet for øvrig.
 

 

Vekstbyen Moss

Mosseregionen har snart 60.000 innbyggere og vil  øke med 30% frem til 2040-årene.
Det vil bli Oslofjordens neste store trafikk knutepunkt.

Hvorfor etablere seg i mosseregionen:

- Unik infrastruktur (flyplass, ferge, tog, havn og E6)
- 10 min til flyplass
- 20 min til det nye sykehuset i Østfold
- 40 min til Oslo
- 30 min til Vestfold
- God tilgang på kvalifisert arbeidskraft
- Pendleravstand for svensk arbeidskraft
- Meget gode bokvaliteter og levekår, med fjorden og havet, Jeløya, Vansjø og ingen mosselukt!
- Kontorparken Forum Moss blir sentral i en bydel under sterk  fornyelse og modernisering.

 

 

Moss – senteret i Oslofjordkrysset

 

En broløsning i nærheten av Moss
vil gjøre regionen til navet i Oslofjordkryssingen.